LIFESTYLE & PORTRAITS
P H O T O G R A P H Y

Fotografovanie životného štýlu je typ fotografovania, ktorého cieľom je zachytiť najmä portréty / ľudí, v rôznych situáciách,udalostiach bežného života alebo prelomových okamihov života v artistickej ceste a prejaviť jedinečnosť každého dňa. Hlavným cieľom je zdieľať životné príbehy ľudí a inšpirovať ľudí v rozličnej dobe.

 

Lifestyle photography is a kind of photography that mainly aims to capture portrait/people in situations, real-life events or manner in an artistic manner and the art of the everyday. The primary goal is to tell stories about people's lives or to inspire people in different times.